Sẽ phạt nặng nếu tiếp tay cho bán khống chứng khoán

Tuấn Phùng

(Tài chính) Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) sẽ tiếp tục thanh tra về bán khống chứng khoán sau khi nhận thấy dấu hiệu hiện tượng bán khống xuất hiện trở lại trong thời gian gần đây.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo UBCKNN, lợi dụng thời điểm thị trường tăng điểm và thanh khoản được cải thiện, một số cổ phiếu đã bị bán khống với sự trợ giúp của một số tổ chức và cá nhân..

Đại diện UBCKNN cho biết về cơ bản bán khống đã giảm nhiều cả về cường độ cũng như giá trị giao dịch sau đợt thanh tra và xử lý quyết liệt của UBCKNN năm ngoái. Một số công ty chứng khoán xác nhận họ cũng kiên quyết từ chối những khách hàng đề nghị cho bán khống.

Tuy nhiên, bán khống đã quay lại dưới các hình thức tinh vi hơn nhờ các nhóm khách hàng được nối ráp với nhau thông qua các môi giới.

UBCKNN cảnh báo sẵn sàng áp dụng biện pháp nặng là đình chỉ hoạt động môi giới của công ty chứng khoán nếu phát hiện bán khống có sự tiếp tay của nhân viên các công ty này bất kể qui mô bán khống ở mức độ nào.

Năm 2012, UBCKNN đã tổ chức 07 đoàn thanh tra và 60 đoàn kiểm tra đối với các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đại chúng, ngân hàng giám sát, công ty kiểm toán; thao túng giá chứng khoán, chấp hành quy định về giao dịch ký quỹ. Trong đó, UBCKNN đã kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với hành vi cho vay chứng khoán để bán khống của 02 công ty chứng khoán và nhân viên môi giới 01 công ty.