Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023

Sáng 12/7/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương chủ trì Hội nghị.
5 giải pháp phát triển thị trường chứng khoán bền vững

5 giải pháp phát triển thị trường chứng khoán bền vững

Bảo đảm duy trì sự ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán (TTCK); Tiếp tục triển khai và quyết liệt công tác tái cấu trúc TTCK; Tiếp tục phát triển các sản phẩm mới cho TTCK; Tăng cường hội nhập quốc tế, triển khai, thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế và các giải pháp nâng hạng TTCK… Đây là những mục tiêu được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đặt ra trong năm 2019.