Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 16/5/2013 đến ngày 31/5/2013

Theo customs.gov.vn

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan mới nhất cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5 năm 2013 (từ ngày 16/5 đến ngày 31/5) đạt gần 12,66 tỷ USD, tăng 14,5% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5 năm 2013.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 5 đã đưa tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 5/2013 lên 23,9 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay, tăng 13,8% so với tháng 4/2013. Trong đó, xuất khẩu đạt 11,68 tỷ USD, tăng 16,4% và nhập khẩu đạt 12,23 tỷ USD, tăng 11,5%.

Như vậy, với kết quả trên thì trong kỳ 2 tháng 5/2013, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 260 triệu USD.

Về xuất khẩu:

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2013 đạt 6,46 tỷ USD, tăng 26,4% (tương ứng tăng 1,35 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện của kỳ 1 tháng 5/2013.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nửa cuối tháng 5/2013 tăng chủ yếu ở các nhóm hàng sau: hàng dệt may tăng 153 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 135 triệu USD, giày dép các loại tăng 105 triệu USD, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 100 triệu USD; phương tiện vận tải & phụ tùng khác tăng 90 triệu USD, hàng thủy sản tăng 86 triệu USD, điện thoại các loại và linh kiện tăng 67 triệu USD, …

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết kỳ 2 tháng 5/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 50,65 tỷ USD, tăng 16,7% so với kết quả của 5 tháng năm 2012, tương đương tăng 7,25 tỷ USD về số tuyệt đối.

Biểu đồ 1: Các mặt hàng xuất khẩu chính 5 tháng/2013 so với 5 tháng/2012

http://static.tapchitaichinh.vn/w640/images/upload/tranngocanh/2013_06_18/image001.png

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 3,94 tỷ USD, tăng 25,6% so với kết quả thực hiện của 15 ngày đầu tháng 5/2013, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2013 của nhóm các doanh nghiệp này lên 30,52 tỷ USD, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước và chiếm hơn 60% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2013 đạt 6,2 tỷ USD, tăng nhẹ 4,4% (tương ứng tăng 259 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ trước của tháng này.

So với với kỳ 1 tháng 5, có chưa đầy ½ các nhóm hàng chính có kim ngạch nhập khẩu tăng trong kỳ 2 tháng 5, trong đó một số nhóm hàng có kim ngạch tăng cao là: xăng dầu các loại tăng 191 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 50 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 34 triệu USD.

Một số nhóm hàng có kim ngạch giảm nhiều nhất trong nửa cuối tháng 5/2013 so với nửa đầu tháng 5 năm 2013 bao gồm: nguyên vật liệu ngày dệt may, da, giày (gồm cả vải, bông, xơ, sợi) giảm 48 triệu USD; sắt thép các loại giảm 39 triệu USD; lúa mì giảm 22 triệu USD, chất dẻo nguyên liệu giảm 22 triệu USD,…

Như vậy, tính từ đầu năm  đến hết tháng 5 năm 2013, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 51,86 tỷ USD, tăng 16,8% so với kết quả thực hiện của 5 tháng/2012, tương ứng tăng 7,45 tỷ USD về số tuyệt đối.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 5 tháng/2013 và 5 tháng/2012

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19718/image004.gif

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 3,48 tỷ USD, tăng nhẹ 3,2 % so với kỳ 1 tháng 5/2013, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này trong 5 tháng/2013 lên 29,18 tỷ USD, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 56,3% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

http://static.tapchitaichinh.vn/w640/images/upload/tranngocanh/2013_06_18/image006.gif

Nguồn: Tổng cục Hải quan