So sánh giá vàng chiều 08/06/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 1286.17

 1286.67


0.5 (USD/oz)


3522

2

SJC

3641

3647

6

125

3

BTMC

3489

3534 (thấp nhất)

45

12 (nhỏ nhất)

4

AAA

3638

3653 (cao nhất)

15

131 (lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3641

3651

10

129

6

Eximbank

3641

3650

9

128

7

Phú Quý

3641

3648

7

126

8

PNJ

3641

3649

8

127

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (08/6/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (08/6/2017) có xu hướng giảm.  Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 40.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 20.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 10.000 - 30.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 08/6/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,89 (-0,04)

35,34 (-0,04)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (07/6/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

 1,286.17

 1,286.67

 

Triệu đồng/lượng*

35,21 (-0,08)

35,22 (-0,08)

0,12

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (08/6/2017) giá vàng thế giới giảm 80.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (08/6/2017).