So sánh giá vàng chiều 10/3/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1195.56

1196.06


0.5

(USD/oz)


3290

2

SJC

3647

3652

5

362

3

BTMC

3353

3398

(thấp nhất)

45

108

(nhỏ nhất)

4

AAA

3640

3655

(cao nhất)

15

365

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3640

3655

15

365

6

Eximbank

3643

3653

10

363

7

Phú Quý

3646

3652

6

362

8

PNJ

3645

3654

9

364

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (10/3/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (10/3/2017) có xu hướng đi ngang và tăng nhẹ duy chỉ có giá vàng Rồng Thăng Long giảm 100.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 20.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại đi ngang và giảm trong khoảng 10.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 10/3/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,53 (-0,10)

33,98 (-0,10)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (10/3/2017).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,195.56 (giảm)

1,196.06 (giảm)


Triệu đồng/lượng*

32,89 (-0,10)

32,90 (-0,10)

1,08

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (10/3/2017) giá vàng thế giới giảm 100.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (10/3/2017).