So sánh giá vàng chiều 10/8/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15 h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1351.83

1352.33


0.5

(USD/oz)


36,38

2

SJC

3668

3674

6

36

3

BTMC

3604

3649

(nhỏ nhất)

45

11

(thấp nhất)

4

AAA

3665

3680

(Lớn nhất)

15

42

(cao nhất)

5

Thần tài SBJ

3663

3674

11

36

6

Eximbank

3668

3675

7

37

7

Phú Quý

3667

3675

8

37

8

PNJ

3667

3675

8

37

So với giá vàng thời điểm 9h ngày hôm nay (10/08/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay(10/8/2016) có xu hướng tăng nhẹ. Giá vàng thương hiệuVàng Rồng Thăng Long tăng 60.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 80.000 đồng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 60.000 – 100.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 10/8/2016

Thời điểm: 9h sáng Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

3604

(+0,06)

3649

(+0,06)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9 h sáng này hôm nay(09/8/2016).

b. Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1351.83

1352.33


Triệu đồng/lượng*

36,36 (+0,12)

36,36 (+0,12)

0,11

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (10/8/2016), giá vàng thế giới tăng 120.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng hôm nay(10/8/2016).