So sánh giá vàng chiều 14/3/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1200.85

1201.35


0.5

(USD/oz)


3305

2

SJC

3654

3659

5

354

3

BTMC

3371

3416

(thấp nhất)

45

111

(nhỏ nhất)

4

AAA

3650

3665

(cao nhất)

15

360

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3650

3665

15

360

6

Eximbank

3648

3659

11

354

7

Phú Quý

3653

3660

7

355

8

PNJ

3653

3661

8

356

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (14/3/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (14/3/2017) có xu hướng đi ngang và giảm. Giá vàng Rồng Thăng Long không đổi. Giá vàng SJC giảm 20.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại đi ngang và giảm từ 10.000 - 50.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 14/3/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,71 (+0,00)

34,16 (+0,00)

450

* Mức giá không biến động của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (14/3/2017).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,200.85 (giảm)

1,201.35 (giảm)


Triệu đồng/lượng*

33,04 (-0,09)

33,05 (-0,09)

1,11

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (14/3/2017) giá vàng thế giới giảm 90.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (14/3/2017).