So sánh giá vàng chiều 25/05/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1224.26

1224.75

0.5

(USD/oz)

33,14

2

SJC

3333

3340

7

40

3

BTMC

3307

3352

(cao nhất)

45

52

(lớn nhất)

4

AAA

3333

3351

(thấp nhất)

18

51

(nhỏ nhất)

5

Thần tài SBJ

3332

3341

9

41

6

Eximbank

3333

3341

8

41

7

Phú Quý

3333

3341

8

41

8

PNJ

3333

3341

8

41

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (25/05/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (25/05/2016) có xu hướng giảm mạnh. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long giảm 220.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 80.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm từ 20.000 - 100.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 25/05/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,07 (- 0,20)

33,52 (- 0,20)

450

* Mức giảm giá của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 15h chiều hôm qua (25/05/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1224.26 (giảm)

1224.75 (giảm)

Triệu đồng/lượng*

32,99 (-0,14)

33,00 (-0,14)

0,52 (-0,08)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (25/05/2016), giá vàng thế giới giảm 140.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (25/05/2016).