So sánh giá vàng chiều ngày 02/6/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu


Thời điểm:15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1215.63

1216.13

0.5

(USD/oz)

3295

2

SJC

3334

3339

5

44

3

BTMC

3284

3329

(thấp nhất)

45

34

(nhỏ nhất)

4

AAA

3330

3345

(cao nhất)

15

50

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3333

3339

6

44

6

Eximbank

3333

3339

6

44

7

Phú Quý

3333

3340

7

45

8

PNJ

3329

3339

10

44

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (02/06/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay(02/6/2016) có xu hướng tăng nhẹ duy chỉ có giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long giảm 20.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 20.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng từ 10.000 – 20.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 02/6/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

32,84(-0,02)

33,29(-0,02)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay(02/6/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,215.63(tăng)

1,216.13(tăng)

Triệu đồng/lượng*

32,94(+0,09)

32,95(+0,09)

0,34(-0,11)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (02/6/2016), giá vàng thế giới tăng 90.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay(02/6/2016).