VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
4 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá đạt 242,43 tỷ USD

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 4/2022 đạt 65,78 tỷ USD.

4 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá đạt 242,43 tỷ USD

Theo số liệu thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 4/2022 đạt 65,78 tỷ USD, giảm 2,4% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 đạt 242,43 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Chi phí logistics "thách thức" xuất nhập khẩu

Linh hoạt, hiệu quả thu ngân sách trong hoạt động xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu hàng hóa diễn biến như thế nào những tháng cuối năm?

Đề xuất điều chỉnh biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng

Cụ thể, trị giá xuất khẩu tháng 4/2022 đạt 33,32 tỷ USD, giảm 4% và trị giá nhập khẩu đạt 32,47 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu đạt 122,48 tỷ USD, tăng 16,5% và trị giá nhập khẩu đạt 119,95 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Kết quả xuất nhập khẩu trên trong 4 tháng đầu năm giúp cán cân thương mại hàng hóa của cả nước đạt giá trị xuất siêu là 2,53 tỷ USD.

Về tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 4 là 45,44 tỷ USD, giảm 3,1% so với tháng trước, đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong 4 tháng năm 2022 lên 168,37 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 4 là 24,23 tỷ USD, giảm 6,2% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 4 tháng năm 2022 của khu vực doanh nghiệp này đạt 89,62 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 4/2022 đạt 21,2 tỷ USD, tăng 0,7% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp này trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 78,75 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2022, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 157,49 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (65%) trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước.

Trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Mỹ 50,71 tỷ USD, tăng 17%; châu Âu 26,15 tỷ USD, tăng 11,5%; châu Đại Dương 5,44 tỷ USD, tăng 30% và châu Phi 2,64 tỷ USD, tăng 7,9% so với 4 tháng năn 2021.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM