VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[infographic] Kho bạc Nhà nước triển khai đồng bộ 12 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Năm 2020, hệ thống Kho bạc Nhà nước quyết tâm triển khai đồng bộ 12 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành công chung của toàn ngành Tài chính.

10 Sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước thực hiện tốt vai trò quản lý ngân quỹ quốc gia

Bước tiến mới trong triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước chủ động cải cách công tác quản lý ngân quỹ nhà nước

[infographic] Kho bạc Nhà nước triển khai đồng bộ 12 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 - Ảnh 1
[infographic] Kho bạc Nhà nước triển khai đồng bộ 12 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 - Ảnh 2
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM