Kho bạc Nhà nước Cần Thơ: Đồng hành, hỗ trợ tối đa nhất cho việc giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước Cần Thơ: Đồng hành, hỗ trợ tối đa nhất cho việc giải ngân vốn đầu tư công

Để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ sẽ tiếp tục giải ngân kịp thời, tuyệt đối không để tồn đọng hồ sơ thanh toán. KBNN; đồng thời sẽ đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và tối đa nhất cho việc giải ngân vốn đầu tư công.
Bước nhảy vọt trong kết quả đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng

Bước nhảy vọt trong kết quả đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Định đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với hiện đại hoá kho bạc; tổ chức các hội nghị để trao đổi, phổ biến về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN nhằm đem lại sự hài lòng và chất lượng phục vụ cao nhất cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và người dân có giao dịch với hệ thống KBNN Nam Định.