Hướng đến một “xã hội 24 giờ”

Hướng đến một “xã hội 24 giờ”

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đã xây dựng, hoàn thiện Đề án “Phát triển kinh tế ban đêm (KTBĐ)”. Đề án sẽ được báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trong quý 1 năm 2020.