Hỗ trợ 38.000 tỷ đồng, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vẫn an toàn

Hỗ trợ 38.000 tỷ đồng, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vẫn an toàn

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, sau khi thực hiện gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng, kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo gấp 2 lần tổng mức chi của năm trước liền kề. Đây là mức kết dư tốt, đảm bảo an toàn.