Nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

6 tháng đầu năm, tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế lớn trên thế giới đều có xu hướng suy giảm, rơi vào suy thoái, rủi ro trên thị trường tài chính và tiền tệ ngày càng gia tăng… Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã kiểm soát được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo được các cân đối lớn của nền kinh tế. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của chính sách tài khóa với vai trò tham mưu, đề xuất của Bộ Tài chính.
GDP 6 tháng của Việt Nam tăng 3,72%

GDP 6 tháng của Việt Nam tăng 3,72%

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, tăng trưởng GDP 6 tháng của Việt Nam ước đạt 3,72%. Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, đây là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phục hồi chưa được như kỳ vọng.
Tình hình kinh tế - xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2023

Kinh tế - xã hội Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được những kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2023 đạt 3,72%, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp. Tăng trưởng GDP quý II/2023 ước tính tăng 4,14% so với cùng kỳ 2022.