Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng 65 năm Ngày Truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng 65 năm Ngày Truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước (07/8/1956 - 07/8/2021), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức và người lao động ngành Dự trữ Nhà nước. Tạp chí Tài chính trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng.