Diễn tập phòng chống cháy nổ nhân Tháng An toàn lao động

Diễn tập phòng chống cháy nổ nhân Tháng An toàn lao động

Nhân Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023, Công ty Cổ phần Vật tư – TKV (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) đã tổ chức diễn tập phòng chống cháy nổ và nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng.