Diễn tập phòng chống cháy nổ nhân Tháng An toàn lao động


Nhân Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023, Công ty Cổ phần Vật tư – TKV (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) đã tổ chức diễn tập phòng chống cháy nổ và nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng.

Diễn tập phòng chống cháy nổ tại Công ty Cổ phần Vật tư – TKV. Ảnh: CĐ TKV
Diễn tập phòng chống cháy nổ tại Công ty Cổ phần Vật tư – TKV. Ảnh: CĐ TKV

Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các đơn vị, Công ty Cổ phần Vật tư – TKV đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023 trong toàn công ty.

Bên cạnh tổ chức rà soát, xây dựng, sửa đổi các quy trình trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc nghiên cứu cải thiện điều kiện làm việc, giải pháp giảm căng thẳng tại nơi làm việc là một nội dung quan trọng, có tính đổi mới.

Công ty đã triển khai các giải pháp như: Hướng dẫn, huấn luyện về kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động; về các quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, người lao động khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động.

Hoạt động diễn tập phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn đã được công ty triển khai, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân và người lao động trong công ty.

Theo Hoàng Quang/laodong.vn