Chính sách tài chính cho phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam sau đại dịch Covid-19

Chính sách tài chính cho phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam sau đại dịch Covid-19

Bài viết cung cấp lược khảo ảnh hưởng các lần đại dịch đến kinh tế các quốc gia trên thếgiới, cùng với đó là những chính sách tài chính các quốc gia ứng phó nhầm phục hồi kinh tế. Tổng hợp và bình luận chính sách mà Việt Nam đã áp dụng, đồng thời đề xuất gói chính sách tài chính kích thích và phục hồi kinh tế theo mô hình chữ V.