Hoàn thiện hành lang pháp lý, áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý thuế với thương mại điện tử

Hoàn thiện hành lang pháp lý, áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý thuế với thương mại điện tử

Ngày 29/7/2022, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính phối hợp với Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Thuế đối với thương mại điện tử và dịch vụ số xuyên biên giới: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam” với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ). Hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp quản lý thuế hiệu quả đối với thương mại điện tử và dịch vụ số xuyên biên giới.