Cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường chuỗi cà phê Việt Nam

Cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường chuỗi cà phê Việt Nam

Sự xuất hiện của %Arabica, chuỗi cà phê nổi tiếng của Nhật Bản với cửa hàng đầu tiên ở TP. Hồ Chí Minh cho thấy, thị trường chuỗi cà phê ở Việt Nam còn nhiều tiềm năng. Mặt khác, là sự cạnh tranh khốc liệt từ các thương hiệu quốc tế lẫn nội địa.