Đưa nước giải khát có đường vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phù hợp với thực tiễn hiện nay

Đưa nước giải khát có đường vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phù hợp với thực tiễn hiện nay

Trao đổi với Tạp chí Tài chính, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) cho rằng, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) ở mỗi thời điểm nhất định được đưa ra nhằm điều tiết, định hướng sản xuất và tiêu dùng. Theo Chủ tịch VTCA, việc nghiên cứu đưa nước giải khát có đường vào đối tượng chịu thuế TTĐB là phù hợp với bối cảnh thực tiễn hiện nay.