Tiêu thụ thanh long trong hệ thống Bách Hóa Xanh

Tiêu thụ thanh long trong hệ thống Bách Hóa Xanh

Thông tin từ Sở Công Thương Long An, Hiệp hội Thanh long Long An vừa thương thảo thành công và ký hợp đồng tiêu thụ thanh long với Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh (Bách Hóa Xanh).