VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: BẢI QUAN BÌNH DƯƠNG

Hỗ trợ thông quan hàng hóa trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19

Hỗ trợ thông quan hàng hóa trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, Cục Hải quan Bình Dương đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19; triển khai cấp bách các biện pháp vừa đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh an toàn cho cán bộ công chức, người lao động