Khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII khai mạc trọng thể sáng nay (2/10) tại Thủ đô Hà Nội. Dự kiến, Hội nghị sẽ làm việc tới ngày 8/10.
Phấn đấu đến năm 2045, thu hút tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể

Phấn đấu đến năm 2045, thu hút tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể

Ngày 16/6/2022, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết nêu rõ quan điểm chỉ đạo, kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.
Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thống nhất ban hành Nghị quyết về quản lý, sử dụng đất đai

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thống nhất ban hành Nghị quyết về quản lý, sử dụng đất đai

Chiều ngày 10/5, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao ban hành Nghị quyết mới về quản lý, sử dụng đất đai.