Tập trung thoái vốn, bán cổ phần lần đầu một số doanh nghiệp lớn trong năm 2021

Tập trung thoái vốn, bán cổ phần lần đầu một số doanh nghiệp lớn trong năm 2021

Để đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), theo Bộ Tài chính, trong những tháng còn lại của năm, cần tập trung thoái vốn tại Sabeco, Vinamilk, Tập đoàn FPT, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh; hoàn thành bán cổ phần lần đầu đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Agribank, Công ty mẹ VNPT, MobiFone.
Phương thức và giá bán cổ phần lần đầu theo quy định mới

Phương thức và giá bán cổ phần lần đầu theo quy định mới

Có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, Thông tư số 32/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu, quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần đã đưa ra nhiều quy định mới. Trong đó, nêu rõ các phương thức bán cổ phần lần đầu và giá bán cổ phần lần đầu.
04 phương thức bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa

04 phương thức bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.
Thoái vốn sắp sôi động trở lại?

Thoái vốn sắp sôi động trở lại?

Thời gian qua, do tác động từ các văn bản mới liên quan đến thoái vốn, xác định giá trị doanh nghiệp, công tác thoái vốn có phần bị chậm trễ, hiệu quả chưa cao. Tuy nhiên, công tác này lại đang được đẩy mạnh với danh sách 108 doanh nghiệp mà SCIC sẽ thực hiện bán vốn trong năm 2019.