Quảng cáo
Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xe máy bắt buộc

Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xe máy bắt buộc

Nhằm cắt giảm thủ tục, đảm bảo quyền lợi và tạo thuận lợi về thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bao gồm cả xe mô tô 02 bánh, xe gắn máy, ngày 15/1/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.