Hoàn thiện các quy định, thủ tục, đảm bảo quyền lợi của khách hàng tham gia bảo hiểm

Hoàn thiện các quy định, thủ tục, đảm bảo quyền lợi của khách hàng tham gia bảo hiểm

Chiều 14/4, Bộ Tài chính đã có Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Cao Anh Tuấn tại cuộc họp với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và một số đơn vị thuộc Bộ liên quan đến nội dung truyền thông, báo chí đưa tin về vấn đề tư vấn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (BHNT) thời gian qua.