Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương để thị trường bảo hiểm phát triển bền vững hơn

Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương để thị trường bảo hiểm phát triển bền vững hơn

Dưới góc độ nhà quản lý, bà Phạm Thị Phương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho hay, việc xử lý nghiêm các vi phạm phát hiện thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo hiểm sẽ góp phần đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương của thị trường và bảo vệ quyền lợi của bên mua bảo hiểm.