Khách quan, minh bạch trong chống thất thu thuế các cơ sở kinh doanh

Khách quan, minh bạch trong chống thất thu thuế các cơ sở kinh doanh

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ, Tổng cục Thuế vừa có kế hoạch triển khai công tác chống thất thu trong phạm vi cả nước.