Triển khai tốt Basel 2 giúp hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh

Triển khai tốt Basel 2 giúp hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh

Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành các tiêu chuẩn triển khai Basel 2 là một quyết định căn cơ, có các bước đi phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Hướng đi này kèm với tiến tới các tiêu chuẩn Basel 3 trong thời gian tới sẽ giúp hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh.