Hà Nội siết chặt tình trạng phân lô, bán nền đất nông nghiệp

Hà Nội siết chặt tình trạng phân lô, bán nền đất nông nghiệp

UBND TP. Hà Nội yêu cầu, các địa phương siết chặt kỷ cương trong quản lý Nhà nước về chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai đối với các trường hợp phân lô, bán nền liên quan đến việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công theo quy định.