Hà Nội siết chặt tình trạng phân lô, bán nền đất nông nghiệp

N. Tiến

UBND TP. Hà Nội yêu cầu, các địa phương siết chặt kỷ cương trong quản lý Nhà nước về chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai đối với các trường hợp phân lô, bán nền liên quan đến việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công theo quy định.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước về chuyển mục đích sử dụng đất.
UBND TP. Hà Nội yêu cầu siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước về chuyển mục đích sử dụng đất.

Tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới về đất đai

UBND TP. Hà Nội vừa có công văn về việc tập trung tổ chức thực hiện Chuyên đề 03 của UBND Thành phố đối với nội dung “Công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng, đất sử dụng trái mục đích trên địa bàn thành phố”.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt những giải pháp đồng bộ để xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp công ích, đất công theo quy định của pháp luật và các chỉ đạo của UBND Thành phố đối với các vi phạm đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận tại các kết luận thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, các địa phương chỉ đạo Thanh tra các quận, huyện, thị xã chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc và UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện xử lý, khắc phục các vi phạm theo kết luận thanh tra. Chỉ đạo Phòng Nội vụ chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ đối với UBND các phường, xã, thị trấn được giao nhiệm vụ trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch xử lý, khắc phục sau thanh tra.

Lập hồ sơ, sổ theo dõi kết quả xử lý, khắc phục các vi phạm, kiên quyết không để tái vi phạm tại các vị trí đất đã được xử lý, có kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định. Đồng thời, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm theo kết luận thanh tra, tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới.

Văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố cũng nêu rõ, đối với hành vi vi phạm về đất đai thì xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì áp dụng biện pháp khôi phục lại hiện trạng ban đầu do vi phạm hành chính gây ra.

Trường hợp người vi phạm không chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính thì UBND quận, huyện, thị xã áp dụng biện pháp cưỡng chế, quyết định xử lý thu hồi đất theo đúng quy định Luật Đất đai.

Ngăn chặn tình trạng phân lô, bán nền đất nông nghiệp

UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan trong việc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chuyên đề số 03 không đúng theo đề cương, trùng lặp số liệu đã báo cáo của kỳ trước, gây khó khăn cho công tác tổng hợp.

Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Đồng thời, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cán bộ, công chức tại địa bàn các phường, xã, thị trấn để phát sinh các vi phạm mới mà không được ngăn chặn, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

UBND Thành phố cũng yêu cầu, các địa phương siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước về chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai đối với các trường hợp phân lô, bán nền liên quan đến việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công theo quy định của Luật Đất đai và chỉ đạo của UBND Thành phố.

Cùng với đó, chấm dứt tình trạng UBND cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp, thôn, xóm tại một số phường, xã, thị trấn quản lý và cho thuê đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công trái quy định của pháp luật. UBND các xã, phường, thị trấn phải quản lý quỹ đất nông nghiệp công ích theo đúng quy định của Điều 132 Luật Đất đai năm 2013.

UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu các Sở, ngành liên quan phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã xử lý các vi phạm còn tồn tại đã được kết luận thanh tra và tổng hợp nêu trên, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các vi phạm phát sinh, không để các vi phạm trở thành điểm nóng và kiến nghị UBND Thành phố áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định.