Bát nháo môi giới nhà đất

Bát nháo môi giới nhà đất

Cả nước hiện có trên 160.000 người hành nghề môi giới bất động sản nhưng chỉ 40.000 người có chứng chỉ hành nghề.
Trao đổi về phát triển kinh tế bền vững trong hội nhập kinh tế quốc tế

Trao đổi về phát triển kinh tế bền vững trong hội nhập kinh tế quốc tế

Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đã giúp Việt Nam khai thác và mở rộng thị trường ra nước ngoài. Việt Nam đã chủ động tham gia vào các tổ chức kinh tế lớn như: Hiện hội các quốc gia Đông Nam Á, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, Diễn đàn hợp tác Á - Âu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế...