Giá dầu thô lập đỉnh, nên mừng hay lo?

Giá dầu thô lập đỉnh, nên mừng hay lo?

Giá dầu thô lập đỉnh tác động đến nền kinh tế Việt Nam ở hai khía cạnh gồm tích cực và tiêu cực, tuỳ vào từng lĩnh vực, nhưng lo ngại đang có phần gia tăng...
Những lực cản lớn nhất của kinh tế thế giới 2022

Những lực cản lớn nhất của kinh tế thế giới 2022

Bất ổn chính trị tại nhiều nơi, giá lương thực, thực phẩm tăng cao, biến thế Omicron vẫn còn hiện hữu... là những rủi ro kinh tế lớn nhất cho năm 2022. Bloomberg Economics dự báo 10 rủi ro lớn nhất về triển vọng kinh tế thế giới trong năm 2022 này.