5S sẽ được triển khai đồng bộ tại Bệnh viện Bạch Mai

5S sẽ được triển khai đồng bộ tại Bệnh viện Bạch Mai

5S là một phương pháp cơ bản nhưng rất hiệu quả nhằm cải tiến môi trường làm việc, nâng cao năng suất, là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng. Trong thời gian qua, 5S đã được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở y tế, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai. Dự kiến, trong thời gian tới, 5S sẽ được triển khai đồng bộ tại Bệnh viện Bạch Mai.