Quảng cáo
Hỗ trợ doanh nghiệp Việt ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, cùng với sự phát triển của thương mại toàn cầu, các biện pháp phòng vệ thương mại cũng thường xuyên được các quốc gia trên thế giới sử dụng. Các nền kinh tế có xuất khẩu càng lớn càng dễ trở thành đối tượng của các biện pháp phòng vệ thương mại.