Ngành Hải quan triển khai quy định mới về biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi

Ngành Hải quan triển khai quy định mới về biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu, quán triệt, tập huấn để triển khai Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Áp dụng mức thuế xuất khẩu cao hơn với các mặt hàng trong nước chưa sản xuất được

Áp dụng mức thuế xuất khẩu cao hơn với các mặt hàng trong nước chưa sản xuất được

Tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan vừa được Chính phủ ban hành, đối với thuế xuất khẩu, Nghị định đã sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu của một số mặt hàng theo nguyên tắc áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu cao hơn với các mặt hàng trong nước chưa sản xuất được hoặc không đáp ứng đủ nhu cầu.