Tăng mức độ tận dụng ưu đãi thuế quan và phát huy hiệu quả các cơ hội từ FTA

Tăng mức độ tận dụng ưu đãi thuế quan và phát huy hiệu quả các cơ hội từ FTA

Nhằm tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu cập nhật quy trình thủ tục hải quan, quy định về quy tắc xuất xứ và các điều kiện phi thuế quan... để phát huy hiệu quả các cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do, ngày 18/5/2023, Bộ Tài chính sẽ tổ chức hội thảo với chủ đề “Thực thi hiệu quả cam kết thuế xuất khẩu ưu đãi và nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện các Hiệp định thương mại tự do”.
Chính phủ giao nhiệm vụ thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Chính phủ giao nhiệm vụ thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu các nội dung liên quan đến thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng, dầu để trình Quốc hội xem xét, quyết định phù hợp trong trường hợp giá xăng, dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng cao hoặc vẫn giữ ở mức cao, tác động đến chỉ số lạm phát, kinh tế vĩ mô, sinh kế, đời sống người dân và tăng trưởng nền kinh tế.