Tăng mức độ tận dụng ưu đãi thuế quan và phát huy hiệu quả các cơ hội từ FTA

PV.

Nhằm tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu cập nhật quy trình thủ tục hải quan, quy định về quy tắc xuất xứ và các điều kiện phi thuế quan... để phát huy hiệu quả các cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do, ngày 18/5/2023, Bộ Tài chính sẽ tổ chức hội thảo với chủ đề “Thực thi hiệu quả cam kết thuế xuất khẩu ưu đãi và nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện các Hiệp định thương mại tự do”.

Đẩy mạnh tuyên truyền đối với việc ban hành các Nghị định của Chính phủ về biểu thuế của Việt Nam để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do.
Đẩy mạnh tuyên truyền đối với việc ban hành các Nghị định của Chính phủ về biểu thuế của Việt Nam để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do.

Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) cho biết, Chính phủ đã ban hành 17 nghị định về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA) và 2 Hiệp định thương mại (PTA) đang có hiệu lực, áp dụng cho giai đoạn từ 2022-2027.

Theo Vụ Hợp tác quốc tế, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với việc ban hành các Nghị định của Chính phủ về biểu thuế của Việt Nam để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (đặc biệt đối với các FTA mới có hiệu lực như CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP), đồng thời, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu cập nhật quy trình thủ tục hải quan, quy định về quy tắc xuất xứ và các điều kiện phi thuế quan... để tăng mức độ tận dụng ưu đãi thuế quan và phát huy hiệu quả các cơ hội FTA mang lại, Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức hội thảo với chủ đề: “Thực thi hiệu quả cam kết thuế xuất khẩu ưu đãi và nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện các Hiệp định thương mại tự do”.

Hội thảo được tổ chức ngày 18/5/2023 tại Hà Nội với sự tham dự của Đại diện Tổng cục Hải quan; Đại diện Cục xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Đại diện các doanh nghiệp xuất nhập khẩu; Các chuyên gia kinh tế...