Tiếp tục hoàn thiện thể chế để thúc đẩy thực hiện hiệu quả các cam kết thuế quan

Tiếp tục hoàn thiện thể chế để thúc đẩy thực hiện hiệu quả các cam kết thuế quan

Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) cho biết, việc ban hành các Nghị định góp phần hoàn thiện việc xây dựng thể chế để tiếp tục triển khai thực hiện các cam kết thuế quan của Việt Nam theo các hiệp định thương mại tư do (FTA), qua đó, tiếp tục tạo thuận lợi, thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước tạo hiệu ứng tích cực cho phát triển kinh tế Việt Nam.