Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII thành công tốt đẹp

Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII thành công tốt đẹp

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, nhất trí cao, sáng 17/5/2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII bế mạc thành công tốt đẹp.
Đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII sáng 15/5/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp nhìn lại, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay.
Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-CP của Chính phủ

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 8/02/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 139/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo Quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Quy định mới của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm

Quy định mới của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm

Ngày 2/2/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Quy định này thay thế Quy định số 262-QĐ/TW ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Chính phủ triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

Chính phủ triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

Sáng 5/2, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng.