Kết hợp giải pháp dài hạn, căn cơ để phục hồi kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng

Kết hợp giải pháp dài hạn, căn cơ để phục hồi kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng

Kết thúc phiên thảo luận về kinh tế - xã hội chiều 1/11, giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, ngoài những giải pháp ngắn hạn, Chính phủ cũng đang tập trung kết hợp cả những giải pháp dài hạn, căn cơ để hỗ trợ nền kinh tế sớm phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng.
Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sáng ngày 12/11, tiếp tục phần trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có những giải trình cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp, việc xây dựng kịch bản để ứng phó với rủi ro, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, chương trình phục hồi kinh tế...