Sáng ngày 8/6, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn lĩnh vực tài chính

Sáng ngày 8/6, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn lĩnh vực tài chính

Sáng ngày 8/6, tiếp tục chương trình chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực Tài chính sẽ được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời. Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành cùng các thành viên Chính phủ sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.