Sáng ngày 8/6, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn lĩnh vực tài chính

Việt Hoàng

Sáng ngày 8/6, tiếp tục chương trình chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực Tài chính sẽ được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời. Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành cùng các thành viên Chính phủ sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Phát biểu mở đầu phiên chất vấn về nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực tài chính, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung vào các nội dung: Tình hình triển khai và giải pháp thúc đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; Công tác quản lý giá, mua sắm công và kiểm soát lạm phát theo Nghị quyết của Quốc hội; Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

Bên cạnh đó là hoạt động của thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua, giải pháp chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng thao túng, làm giả, đưa thông tin xuyên tạc, thiếu kiểm chứng, không chính xác ảnh hưởng đến thị trường; giải pháp về xây dựng, phát triển thị trường tài chính lành mạnh, bảo đảm an toàn, bền vững trong thời gian tới; Các biện pháp chống thất thu thuế, nhất là trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; Việc quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. 

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính.

Phát biểu mở đầu phần chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính là một Bộ đa ngành, thực hiện công tác quản lý, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ quản lý nhiều lĩnh vực như: ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa, tài sản công, thị trường chứng khoán, bảo hiểm… Trong những năm qua, Bộ Tài chính đã nỗ lực để xây dựng các thể chế, chính sách, tạo điều kiện cho tài chính nhà nước, tài chính dân cư, tài chính doanh nghiệp phát triển, góp phần phát triển kinh tế đất nước hằng năm.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Bộ Tài chính tham gia trả lời chất vấn trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội; trả lời thẳng, cụ thể các vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Theo chương trình, phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ diễn ra đến 11h30 phút sáng. Buổi chiều từ 14h00 đến 14h30, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành cùng các thành viên Chính phủ liên quan, Tổng Kiểm toán nhà nước tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ 2.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi đến Quốc hội về những nội dung thực hiện trả lời chất vấn. Theo đó, trước diễn biến giá các mặt hàng năng lượng và vật tư chiến lược trên thị trường thế giới tiếp tục có xu hướng tăng cao, trong tháng 6/2022, Bộ Tài chính tiếp tục văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương đôn đốc đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá kiểm soát lạm phát.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng nêu nhiều giải pháp tháo gỡ, nhất là với nút thắt đất đai trong vấn đề cổ phần hóa. Trong đó, có nghiên cứu đổi mới các quy định xác định giá trị quyền sử dụng đất bám sát tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quy định việc không tính giá trị đất vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn...