Tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới trong cải cách quản lý tài chính công

Tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới trong cải cách quản lý tài chính công

Chiều 9/9/2022, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã có cuộc làm việc với ông Hassan Zaman - Giám đốc Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương về Tăng trưởng Công bằng, Tài chính và Thể chế của Ngân hàng Thế giới (WB) về định hướng hợp tác giữa Bộ Tài chính và WB trong cải cách quản lý tài chính công, tài chính xanh và tài chính khí hậu.