CADIVI Tân Á tăng năng suất chất lượng sản phẩm nhờ áp dụng công cụ TPI

CADIVI Tân Á tăng năng suất chất lượng sản phẩm nhờ áp dụng công cụ TPI

Sau gần 2 năm tham gia Chương trình hỗ trợ của Bộ Công Thương về áp dụng thí điểm Mô hình cải tiến năng suất tổng thể (TPI) giai đoạn 2019-2020, nỗ lực cải tiến trụ cột “Nâng cao hiệu quả thiết bị, công nghệ” của Công ty Cổ phần Dây cáp điện CADIVI (CADIVI Tân Á) đã đạt được kết quả vượt bậc. Theo đó, chỉ số hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) tăng trung bình 20 điểm phần trăm, đặc biệt có máy tăng 33 điểm phần trăm, giúp hiệu suất chung của nhà máy đạt trên 70%...