Chọn lọc nhà đầu tư để tăng chất lượng FDI

Chọn lọc nhà đầu tư để tăng chất lượng FDI

Hiện nay, các quốc gia khác trên thế giới đang ban hành nhiều chính sách rất mạnh mẽ để giữ chân cũng như lôi kéo các nhà đầu tư nước ngoài về nước mình. Do đó, để cạnh tranh được, Việt Nam cũng phải có các giải pháp đột phá và phải thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ thì mới có thể hấp dẫn được nhà đầu tư nước ngoài.
Bảo hiểm xã hội tích cực triển khai Nghị quyết về cải cách chính sách BHXH

Bảo hiểm xã hội tích cực triển khai Nghị quyết về cải cách chính sách BHXH

Những năm qua, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã nỗ lực trong việc cải cách chính sách BHXH; tinh gọn, hiện đại hóa bộ máy và nâng cao chất lượng phục vụ, nhằm thay đổi nhận thức của người dân về chính sách BHXH, hướng tới dịch vụ thân thiện hơn với người dân. Đây là tiền đề quan trọng phấn đấu đạt mục tiêu BHXH toàn dân.