Cục Thuế Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế

Cục Thuế Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế

Nhìn lại năm 2022, Cục Thuế Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động trong triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý thuế, trong đó chú trọng tuyên truyền chính sách pháp luật mới cho người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng...