Cục Thuế Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế

Khánh Chi

Nhìn lại năm 2022, Cục Thuế Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động trong triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý thuế, trong đó chú trọng tuyên truyền chính sách pháp luật mới cho người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng...

Cục Thuế Hà Tĩnh tích cực, chủ động trong triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý thuế
Cục Thuế Hà Tĩnh tích cực, chủ động trong triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý thuế

Theo Cục Thuế Hà Tĩnh, trong năm 2022, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, nội dung tuyên truyền có những bước đổi mới; việc thực hiện tuyên truyền phổ biến rộng rãi các chính sách thuế mới bằng nhiều hình thức. Thống kê cho thấy, trong năm đã có 637 bài viết trên Cổng thông tin điện tử ngành Thuế; Zalo, Facebok, Báo Hà Tĩnh...

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã triển khai kịp thời Chương trình “hóa đơn may mắn” để thúc đẩy tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn trong mua bán hàng hóa, dịch vụ, từ đó góp phần tích cực cho công quản lý thuế được chặt chẽ hơn.

Cục Thuế Hà Tĩnh đã tổ chức quay số và trao thưởng cho các cá nhân trúng thưởng trong quý II và quý III/2022 (02 giải nhất, 06 giải nhì, 10 giải ba, 14 giải khuyến khích) với tổng số tiền thưởng đã trao 60 triệu đồng. Cùng với đó, tích cực triển khai thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tổ chức tập huấn trực tiếp, kết hợp trực tuyến cho 532 doanh nghiệp và 231 hộ kinh doanh.

Công tác kê khai thuế được đơn vị triển khai chặt chẽ và tạo những chuyển biến tích cực. Đơn vị thường xuyên quan tâm đến việc theo dõi cập nhật trạng thái và tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp; cập nhật và phân tích nguyên nhân cụ thể số DN phát sinh, số DN ngừng nghỉ kinh doanh, số DN phát sinh thuế so cùng kỳ...

Song song với đó, đơn vị đã tăng cường xử lý tờ khai thuế hàng kỳ, hiện nay là xử lý hàng ngày. Nhờ vậy, số lượng tờ khai phải nộp, đã nộp, nộp đúng hạn tăng lên cả về số lượng và chất lượng, thể hiện ý thức chấp hành kê khai thuế của NNT nâng lên rõ rệt.

Tổng số hồ sơ khai thuế, phí đã nộp và được xử lý là 21.345 lượt hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,84% trên tổng số hồ sơ khai thuế phải nộp; đã phát hiện xử phạt 178 doanh nghiệp nộp chậm hồ sơ, số tiền phạt 563,5 triệu đồng.

Đơn vị cũng đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy trình. Tổng số hồ sơ đề nghị hoàn thuế 35 bộ hồ sơ với số tiền 2.947,3 tỷ đồng, đã hoàn 31 bộ hồ sơ với số tiền đã hoàn 2.708,5 tỷ đồng. Hồ sơ đang giải quyết 04 bộ hồ sơ, với số tiền là 86,6 tỷ đồng.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế cũng được đơn vị chú trọng triển khai. Theo đó, đơn vị đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế 6.867 cuộc; Kiểm tra tại trụ sở Người nộp thuế 786 cuộc, tổng số tiền truy thu, xử phạt 61,7 tỷ đồng, giảm lỗ 60,9 tỷ đồng, giảm khấu trừ 4,4 tỷ đồng. Trong khi đó, tiến hàn thanh tra 36 cuộc, tổng số tiền truy thu, xử phạt 5,5 tỷ đồng, giảm khấu trừ 0,083 tỷ đồng, giảm lỗ 1,47 tỷ đồng...

Công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân (TNCN), quản lý các khoản thu từ đất, lệ phí trước bạ, quản lý hộ, cá nhân kinh doanh được các đơn vị triển khai với nhiều biện pháp quyết liệt như: Tập trung thực hiện rà soát các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập, hoàn thuế TNCN; tăng cường tuyên truyền, đấu tranh các hành vi vi phạm trong kê khai giá, chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản...